Xô đựng than bếp nướng than hoa âm bàn

260,000  140,000 

Bầu đựng than bếp nướng than hoa

Kích thước: Phi 21 cm x 9,5 cm

Vật liệu: Inox nhập khẩu

Sản phẩm được dập nguyên khối bằng máy trấn song động