Ống hút khói tôn hoa

Ống hút khói tôn hoa mạ kẽm 

– KT: Tùy theo mặt bằng cụ thể ( 200×200, 300×300, 400×400…)

–  Vật liệu: Tôn hoa mạ kẽm

– Có hệ thống gân tăng cứng